Şcoala Nicolae Titulescu - 80 de ani de activitate

Insigna Diploma

Şcoala "Nicolae Titulescu" Călăraşi a sărbătorit joi, 20 noiembrie 2014, 80 de ani de la înfiinţare. La eveniment au fost invitaţi foşti directori, învăţători şi profesori ai şcolii, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar, Primăriei, Prefecturii şi Direcţiei Judeţene pentru Cultură, care au fost întâmpinaţi cu flori şi o insignă jubiliară cu emblema şcolii.

Domnul director Niculai Mirică a prezentat un scurt istoric al şcolii, evidenţiind cele mai importante momente din viaţa şi evoluţia şcolii: de la o şcoală mică de cartier cu 2 săli de clasă şi 148 elevi, până la şcoala mare şi modernă de azi - o şcoală de referinţă pentru învăţământul călărăşean. Domnul director a adus un cald omagiu foştilor dascăli şi directori, mulţumindu-le pentru profesionalism şi dăruire.

"De-a lungul celor 80 de ani de existenţă, Şcoala Nicolae Titulescu a dăruit societăţii personalităţi de o înaltă ţinută morală, spirituală şi profesională. Absolvenţii şcolii noastre, specialişti de valoare în diferite domenii, reprezintă cea mai preţioasă carte de vizitã a şcolii."
a spus domnul director în încheiere.

Foştii directori Nicolae Barzache, Stiana Răzescu, Victor Gaidamut şi foşti învăţători au evocat cu emoţie amintiri, bucurii, succese dar şi greutăţi sau obstacole din activitatea lor. Au mulţumit organizatorilor pentru iniţiativa realizării acestui arc peste timp, care a adunat laolaltă pe foştii şi actualii dascăli.

Domnul prefect George Iacob a subliniat progresul realizat de şcoala noastră de-a lungul anilor şi a felicitat cadrele didactice pentru rezultatele remarcabile obţinute. "Titlul de Şcoală Europeană obţinut în 2013 reprezintă o recunoaştere a valorilor promovate de Şcoala Nicolae Titulescu" - a afirmat domnul prefect.
Domnul viceprimar Virgil Dumbravă ne-a asigurat de sprijinul primăriei pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a şcolii.

Dascălilor pensionari li s-au oferit Diplome de excelenţă, în semn de recunoaştere a rezultatelor obţinute în educarea şi formarea a numeroase generaţii de elevi ai şcolii.

După amiază, la sala "Barbu Ştirbei", elevii şcolii îndrumaţi de cadrele didactice au susţinut un program artistic de 2 ore, care a inclus momente artistice variate: poezie, muzică uşoară şi populară, scenete, dansuri populare, balet, parada uniformelor, o paradă ECO. Programul artistic s-a încheiat cu o horă a unirii, în ropotele de aplauze ale sălii arhipline.

Spectacolul, care a implicat elevi de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a, a pus în evidenţă talentul elevilor noştri, aspiraţia lor către frumos şi dorinţa de afirmare prin artă.

Şcoala Nicolae Titulescu - prima Şcoală Europeană din judeţul Călăraşi

Certificat Şcoală Europeană Placheta Şcoală Europeană

La cea de-a X-a ediţie a Competiţiei Naţionale Şcoală Europeană, organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale, o şcoală din judeţul Călăraşi obţine pentru prima dată în cei 10 ani de la lansarea competiţiei, titlul Şcoală Europeană: Şcoala "NICOLAE TITULESCU" Călăraşi - şcoală de referinţă pentru învăţământul călărăşean.

Festivitatea de decernare a titlului Şcoală Europeană a avut loc luni, 20 mai 2013, la Palatul Parlamentului. Festivitatea a fost deschisă de ministrul Educaţiei, Remus Pricopie. La festivitate au participat: Ecaterina Andronescu, preşedintele Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din Senat; Gigel Paraschiv, Secretar de Stat pentru Învăţământul Superior; Liliana Preoteasa, director general în Ministerul Educaţiei Naţionale; Marinica Stoian, inspector general în Ministerul Educaţiei Naţionale; Monica Calotă, director al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale; 3 parlamentari; delegaţiile celor 64 de şcoli câştigătoare ale distincţiei.
Delegaţia Şcolii ”Nicolae Titulescu” a fost compusă din: prof. Mirică Niculai - director, prof. Adriana Constantin - director adjunct, prof. Adriana Olaru - responsabil cu programe europene şi eleva Alexandra Tuţă. Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi au participat prof. Eufrosina Amza - inspector şcolar general adjunct şi prof. Nicolae Micescu, inspector pentru proiecte şi programe educaţionale.

Titlul de Şcoală Europeană este o confirmare a performanţelor realizate de şcoala noastră în realizarea unei educaţii de calitate prin dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei. În proiectele derulate la nivel naţional şi internaţional, şcoala noastră s-a angajat în promovarea valorilor europene: egalitatea de şanse, educaţia pentru dezvoltare durabilă, educaţia pe tot parcursul vieţii.

"Acest titlu ne onorează, cu atât mai mult cu cât suntem singura şcoală din judeţ care a obţinut această distincţie. În acelaşi timp, ne obligă să ne menţinem la standarde europene prin perfecţionarea abilităţilor de cooperare europeană, prin implementarea experienţei dobândite în proiectele derulate, prin valorizarea competenţelor formate, prin inovare didactică. Mulţumim Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi care ne-a mobilizat în implicarea de activităţi şi proiecte europene, ne-a sprijinit şi îndrumat în realizarea obiectivelor asumate. Acestă distincţie reprezintă un nou şi valoros succes în palmaresul Şcolii Nicolae Titulescu, un motiv de mândrie pentru elevi, cadre didactice şi părinţi. Ne propunem ca peste 3 ani să fim din nou printre câştigătorii competiţiei!" - menţionează domnul director Niculai Mirică.

20 mai 2013, Palatul Parlamentului